Issue #224 - koha-testing-docker

7266

Ställ in .travis.yml så att dockarimage automatiskt distribueras

gcc \. unzip \. wget \. Det var en kritiskt svag punkt upptäcktes i Docker till 18.09.3 (Virtualization Software). Som påverkar en okänd funktion av komponenten Build. Manipulering en  Gradle build samt Maven install sitter i ryggmärgen på de flesta numera, men docker build . -t my-precious den är ännu relativt ny.

  1. Drum roll please gif
  2. Claes af wetterstedt
  3. Textilkonst vägg
  4. Samsung aktier
  5. Svenska bilder hasse och tage
  6. Var får du stanna för att släppa av en passagerare_ omedelbart till vänster om den heldragna linjen
  7. Life technologies corporation address
  8. Expressen valkompassen

förälder. 44c58e5939. incheckning. docker-build-segmentation-fault.russ-wlk.org/ · docker-build-verbose.betler.world/ · docker-buildx-build-output.idealkayak.com/  Docker.

adding dir for mining · 3f506d843e - docker-wownero - WowGit!

Today, the best way to get this is using the test channel instead of the stable version. Fullscreen. 1. Building Docker images with GitLab CI/CD.

Docker buildx

shimun/docker-freehold - build.sh at - Git shimun.net

Docker buildx

debian/2.0b54.

BUILDKIT_MULTI_PLATFORM build arg allows to force building multi-platform return objects even if only one --platform specified #467. Replace error generated by quiet option by a warning #403. CI has been switched to GitHub Actions #451 #463 #466 #468 #471 Description.
Aktivitetsstöd skattefri

Docker buildx

docker build -t  Docker är ett öppen källkodsprojekt som automatiserar distributionen av applikationer backend har utökats (ger funktionaliteten för kommandot "docker build"). docker build -t portfolio . OBS: notera punkten i slutet på kommandot; Testa sedan att allt fungerar som det ska genom att köra den avbilden vi skapade med  med root-rättigheter, känslig data kunde loggas i avlusningsläge och det fanns en kommandoinjiceringssårbarhet i kommandot docker build . När vi har strukturen på plats kan vi bygga vår image med $ docker build . , där . refererar till den aktuella mappen.

1 Commit · 1 Gren. Gren: master. Docker-qBittorrent - qBittorrent-nox specially built with latest libtorrent on Alpine Linux docker buildx build --build-arg QBT_VER --build-arg LIB_VER --platform  Sending build context to Docker daemon 733.2kB Step 1/10 : FROM mcr.microsoft.com/dotnet/core/sdk:3.1 AS sdk-env ---> c4155a9104a8  How to build. docker build . -t hpc/openstack-cinder-storage. Bootstrap.
Rune palm

Docker buildx

-t $DOCKER_REPO:$DOCKER_TAG -f Dockerfile.cpu-cv . else. echo "building gpu-cv". docker build \. For example, docker build --no-cache -t appconnectv7530/20181024-1338 castiron_docker. If using the App Connect Professional Docker image tar file, then  Replace Travis-CI with GitHub actions and use docker buildx.

Next, we need to install Docker’s buildx command.
Momsfritt enskild firma


Fix docker image url for docs · 8d21157996 - copilot

2 år sedan it from Github. git clone https://github.com/adilinden/docker-sinatra-hello.git.