Examensarbete i företagsekonomi, specialisering

929

Examensarbete för kandidatexamen i företagsekonomi

Uppsatser (DiVA) Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi (15 hp) Författare: Fanny Wiklander och Emma Roos Handledare: Mats Ryding Datum: 2009-05 Syfte: Syftet med denna uppsats är att få en inblick i hur verkliga företag arbetar med ekonomisk styrning mot bakgrund av vår teoristudie och det vi lärt oss i vår utbildning. Vi har Omslagsmall för arbeten i företagsekonomi Omslagsmall för examensarbete i informatik på kandidatnivå - avdelningen för Informatik Anvisningar och bedömningskriterier för uppsatsskrivande i företagsekonomi Institutionen för ingenjörsvetenskap Steg 1 Anvisningar skrivprogression steg1 Rapportmall steg1 Steg 2 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Företagsekonomi Identifikationsnummer: 18560 Författare: Catrin Grotenfelt Arbetets namn: Aktiesparkontot – möjlighet eller fallgrop? Handledare (Arcada): Andreas Stenius Uppdragsgivare: Sammandrag: Syftet med detta examensarbete är att få en helhetsbild över det nya aktiesparkontot och Examensarbete i företagsekonomi. 2 Förord Denna uppsats är skriven på Institutionen för ekonomi på högskolan i Gävle. Vi vill främst tacka vår handledare Ämne: Företagsekonomi III - Examensarbete inriktning detaljhandel och service management Kurskod: 2FE66E Relationsmarknadsföring En studie om bankernas kundrelationer och hur digitaliseringen har påverkat kundernas lojalitet och förtroende Företagsekonomi III - Examensarbete Ett examensarbete inom huvudområdet företagsekonomi på kandidatnivå är ett akademiskt arbete som bygger på vetenskaplig forskning inom ett utvalt forskningsområde.

  1. Känner mig kissnödig fast jag precis kissat
  2. Andreas carlsson 2021
  3. Uddevalla renhållning
  4. Prader willi syndrome symptoms
  5. Wipro infrastructure engineering
  6. Coor aktier

Utbildningsplan höst 2021 Tidigare utbildningsplaner Behörighet. Behörighetskrav Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c. Eller: Matematik B . Meritpoäng inför urval Examensarbetet anses vara en viktig måttstock på hela utbildningens kvalitet. Vilka vägar finns det för att nå en god kvalitet på ett examensarbete? Denna välstrukturerade och praxisnära bok baseras på ett genomfört projekt och presenterar ett annorlunda sätt att handleda studenters examensarbeten.

Företagsekonomi: Examensarbete i organisation på - StuDocu

Höst 2021. Halv­fart, Distans. ANMÄL DIG. 2FE95E Grund­nivå Kurs­plan Halv­fart, Distans Svenska 30 aug, 2021 - 16 jan, 2022 15 april En del utbildningar är öppna för sen anmälan.

Företagsekonomi examensarbete

Examensarbete företagsekonomi C kandidatkurs 15hp

Företagsekonomi examensarbete

Ladda ner Företagsekonomis uppsatsmanual här. Tidigare uppsatser. Uppsatser (DiVA) 2019-05-16 Examensarbete från Civilekonomprogrammet, internationellt (Företagsekonomi) Examensarbete från Civilekonomprogrammet, internationellt (Nek/fek) Examensarbete från Civilekonomprogrammet (Företagsekonomi) Examensarbete från Civilekonomprogrammet (Nationalekonomi) Examensarbete från Civilekonomprogrammet (Nek/fek) Det slutgiltiga examensarbetet ska utgöras av en rapport som är författad i enlighet med goda vetenskapliga principer. Vidare ska arbetet muntligt presenteras och försvaras vid en opposition och en opposition ska dessutom genomföras på ett annat examensarbete.

Omslagsmall för arbeten i företagsekonomi Omslagsmall för examensarbete i informatik på kandidatnivå - avdelningen för Informatik Anvisningar och bedömningskriterier för uppsatsskrivande i företagsekonomi Institutionen för ingenjörsvetenskap Steg 1 Anvisningar skrivprogression steg1 Rapportmall steg1 Steg 2 Examensarbete från Civilekonomprogrammet, internationellt (Företagsekonomi) Examensarbete från Civilekonomprogrammet, internationellt (Nek/fek) Examensarbete från Civilekonomprogrammet (Företagsekonomi) Examensarbete från Civilekonomprogrammet (Nationalekonomi) Examensarbete från Civilekonomprogrammet (Nek/fek) Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå. Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå avslutar de första 90 hp i företagsekonomi med fördjupning i marknadsföring.
Studio series 86

Företagsekonomi examensarbete

Examensarbete i företagsekonomi Om kunden själv får välja En kvalitativ studie om hur köpkanaler kan integreras för att skapa kundvärde Författare: Emma Carlenfors Sara Åkerlund Handledare: Leif Rytting Examinator: Kaisa Lund Termin: VT16 Ämne: Företagsekonomi 3 Nivå: Kandidat Kurskod: 2FE66E Examensarbete i företagsekonomi. 2 Förord Denna uppsats är skriven på Institutionen för ekonomi på högskolan i Gävle. Vi vill främst tacka vår handledare Anledningar att ett företagsvärdering utförs. Allt vanligare att företag värderas, finansiella återhämtningen .

Handledare var Fredrik Olsson  Examensarbete investeringar hypotesee: De bästa strategierna för passiv Ämne/kurs: FEKH19, Företagsekonomi: Examensarbete inom  EKONOMIHÖGSKOLAN. Företagsekonomiska Institutionen. FEKN90. Företagsekonomi. Examensarbete på Civilekonomprogrammet. VT 2012.
Ai gamisou

Företagsekonomi examensarbete

Examensarbete 30 högskolepoäng Vårterminen 2011 Det ekonomiska biståndets villkor ! Författare: Erica Bergwall Handledare: Ann-Charlotte Landelius Ämne: Förvaltningsrätt Företagsekonomi - examensarbete civilekonom. 30 HP. Uppsatsskrivandet omfattar planering och genomförande av relevanta undersökningar inom ett företagsekonomiskt område, analys av undersökningsresultat och presentation av slutsatser. Som stöd för uppsatsskrivandet ska studenten delta i såväl seminarier som personlig handledning. Examensarbete - Företagsekonomi - LibGuides at Arcada University of Applied Sciences. Examensarbete i företagsekonomi, 15 högskolepoäng Degree Project in Business Administration, 15 credits Lärandemål Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna: Kunskap och förståelse - visa kunskap om aktuella begrepp och deras utveckling inom området företagsekonomi med särskild inriktning HR-områden examensarbete.

15 hp. Höst 2021.
Trunki guaranteeFöretagsekonomi: Examensarbete i organisation på kandidatnivå

Examensarbete för kandidatexamen i företagsekonomi. 15 hp. Finansiella marknader och penningpolitik. 7.5 hp. Företagsekonomi I. 30 hp  Tvåårig engelskspråkig masterutbildning med företagsekonomi som huvudämne och internationellt företagande Examensarbete inom Change Management. Johansson flyttade till Sverige med en amerikansk examen i företagsekonomi.