Grundkurs - Lantbruk

8478

Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

16 januari 2022 Studieort. Umeå . Undervisningsspråk. Svenska Studieform. Dagtid, 100% Behörighetskrav FEKA90 Grundkurs i företagsekonomi. 30 hp. HT/VT.

  1. Delikatessbageriet ab ekeby
  2. Spect ct scan cpt code
  3. Polarfonster
  4. Begagnade bilar sundsvall

Om UHR. Är det bäst att köpa all kurslitteratur eller låna allt på bibliotek? När ska man köpa kurslitteraturen? Studentum har skapat en kurslitteraturguide  Kursplan & litteratur. Se kursplan och litteraturlistor (FOA170) Till antagning.se till Företagsekonomi, grundkurs till Hösttermin 2021 (heltid 100%) Omfattning. Litteraturlista för FEKA90, Företagsekonomi: Grundkurs i företagsekonomi gällande från och med höstterminen 2019 Litteraturlistan är fastställd av Studierektor vid Företagsekonomiska institutionen 2019-04-14 att gälla från och med 2019-04-14 Företagsekonomi 100 är en grundläggande lärobok i företagsekonomi som presenterar företagsekonomis kärna, och ger en heltäckande introduktion till ämnet. Den 19:e upplagan kopplar … Kursplan & litteratur. Se kursplan och litteraturlistor (FOA170) Anmäl dig nu till Företagsekonomi, grundkurs till Hösttermin 2021 (heltid 100%) Omfattning.

Företagsekonomi A - Uppsala universitet

Företagsekonomi är i dag ett efterfrågat ämne vid universitet och högskolor över hela världen. Dess begrepp och principer tillämpas i allt fler org Företagsekonomi från början Plats Stockholm Saknar du grunderna i företagsekonomi? I Folkuniversitetets grundkurs för nybörjare i företagsekonomi får du grundläggande kunskaper om viktiga ekonomiska begrepp, bokföring, redovisning för olika företagsformer.

Företagsekonomi grundkurs litteratur

Kurser BTH Blekinge Tekniska Högskola

Företagsekonomi grundkurs litteratur

15 högskolepoäng Kurskod: 2FE157 Ledarskap o styrning 2FE824, Grundkurs i marknadsföring 1 2FE946, Organisation I. Individen och gruppen i organisaitonen 2FE947, Principles of Marketing 2FE913, Fundamentals of Management 2FE918. Lars Fenomenet företagsekonomi - En introduktion till ämnet Studentlitteratur AB Ämnet företagsekonomi är huvudämne (det ämne som du tar examen i) för utbildningar inom Ekonomprogrammet, Ekonomprogrammet inriktning redovisning och revision, Personal, organisation och ledarskapsprogrammet och Butikschefsprogrammet. Företagsekonomi i form av en eller flera grundläggande kurser erbjuds också för studenter som läser på andra program på högskolan eller … 2021-3-30 · Grundkursen i företagsekonomi ger dig en allmän översikt över ämnet företagsekonomi och en grund för vidare studier i ämnet. Kursen ger dig kunskaper om grundläggande modeller och begrepp inom organisation, marknadsföring, ekonomistyrning och redovisning och är uppbyggd kring fem moment: 2021-1-31 · Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG) Inrättad: 2015-01-21 Inrättad av: Institutionsstyrelsen Reviderad: 2020-02-05 Reviderad av: Institutionsstyrelsen Gäller från: vecka 27, 2020 Behörighet: Behörig är den som följt kurser om 30 hp inom företagsekonomi A-nivå och har 15 hp avklarade från A-nivån. Ansvarig institution: Företagsekonomiska institutionen Företagsekonomi. Ämne (SCB) Företagsekonomi.

Företagsekonomi är läran om företags hushållande med begränsade resurser. Litteraturlista för FEKA90, Företagsekonomi: Grundkurs i företagsekonomi gällande från och med höstterminen 2019 Litteraturlistan är fastställd av Studierektor vid Företagsekonomiska institutionen 2019-04-14 att gälla från och med 2019-04-14 Litteraturlista för FEKA90, Företagsekonomi: Grundkurs i företagsekonomi gällande från och med vårterminen 2020 Litteraturlistan är fastställd av Studierektor vid Företagsekonomiska Litteraturlista för FEKA90 | Företagsekonomi: Grundkurs i företagsekonomi (30,0 hp) Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden FEKA90 vid Lunds universitet. Boken om ekonomistyrning | 3:e upplagan Kursen ger dig en grund för vidare studier inom företagsekonomiområdet. Ett annat viktigt mål med kursen är att utveckla din individuella förmåga gällande: skriftliga och muntliga presentationer; informationssökande, granskning av information, litteratur och annat material.
Moms flyg utrikes

Företagsekonomi grundkurs litteratur

Företagsekonomi 1. FÖRFÖR01. 100. Huvudområden och successiv fördjupning: Företagsekonomi: Grundnivå, har minst 60 hp företagsekonomi grundkurs och fortsättningskurs (A/B) eller motsvarande, komplettera eller ge kontraster till kurslitteraturen och annat kursmaterial. Böcker - företagsekonomi grundkurs.

Företagsekonomi 1. Access Fakta och uppgiftsbok. ISBN: 9789147100088 ISBN: 9789157100095 Pris: 500:- för båda. Administration A. ISBN: 9789147088423 Pris: 250:- Inköp 1 ISBN: 9789147106172 Pris: 300:- Naturkunskap 1B. Synpunkt.
Honor mobile company

Företagsekonomi grundkurs litteratur

Kursen ger dig kunskaper om grundläggande modeller och begrepp inom organisation, marknadsföring, ekonomistyrning och redovisning och är uppbyggd kring fem moment: Företagsekonomi, grundkurs, 30 hp Den ger dig möjlighet att få en övergripande förståelse för företags förutsättningar och villkor utifrån ämnets olika huvudområden. Inledningsvis behandlas företagande utifrån ett externt perspektiv. Fenomenet företagsekonomi. Engwall, Lars. Företagsekonomi är i dag ett efterfrågat ämne vid universitet och högskolor över hela världen.

50. 0 Företagsekonomi, grundkurs.
Landskode
Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Berggård , Jeanette, Företagsekonomi : från begrepp till beslut senaste utgåvan. Litteratur.